Program

Program

Przyszłość

Nowoczesna Polska

W czasach dynamicznych zmian i globalnych wyzwań, pragniemy, by Polska była krajem nowoczesnym, otwartym na innowacje, gdzie technologia służy ludziom i wspiera ich codzienne życie.

Społeczeństwo oparte na współpracy

Wierzymy w moc społeczności lokalnych i ideę współpracy międzypokoleniowej. Dążymy do budowy silnych więzi społecznych, gdzie każdy czuje się ważny i doceniany.

Zrównoważony rozwój

Ekologia to nie tylko modny trend, ale przede wszystkim nasza odpowiedzialność. Dążymy do harmonijnego współistnienia z naturą, promując ekologiczne rozwiązania i edukację ekologiczną.

Polska na arenie międzynarodowej

Chcemy, by Polska była aktywnym i szanowanym partnerem na arenie międzynarodowej, promując wartości demokratyczne, prawa człowieka i współpracę międzynarodową.

Edukacja przyszłości

Edukacja to klucz do przyszłości. Dążymy do tego, by polskie szkolnictwo było nowoczesne, dostosowane do potrzeb XXI wieku i przygotowywało młodzież do wyzwań globalnego świata.

Program

Gospodarka

Inwestycje w przyszłość

Gospodarka oparta na innowacjach to przyszłość. Popieramy inicjatywy ukierunkowane na rozwój technologii, wspierając jednocześnie młodych przedsiębiorców i start-upy. Inwestycje w badania i rozwój stają się priorytetem.

Sprawiedliwy rynek pracy

Wierzymy w rynek pracy, który oferuje uczciwe wynagrodzenie, stabilne warunki zatrudnienia i możliwość rozwoju. Dążymy do eliminacji umów śmieciowych i wzmocnienia praw pracowniczych.

Lokalna gospodarka

Wspieranie lokalnych przedsiębiorców i małych firm to fundament silnej gospodarki. Promujemy ideę "kupuj lokalnie" oraz zachęcamy do inwestowania w regionalne projekty.

Zielona gospodarka

Ekologiczne podejście do biznesu to nie tylko dbałość o planetę, ale również szansa na nowe miejsca pracy. Popieramy przejście na zieloną energię i inwestycje w czyste technologie.

Edukacja dla rynku pracy

Chcemy, aby system edukacyjny odpowiadał na potrzeby rynku pracy. Współpraca między uczelniami wyższymi a przedsiębiorcami ma kluczowe znaczenie w kształceniu przyszłych specjalistów.

Zanurz się w Naszej Wizji!

Chcesz poznać szczegóły naszego podejścia do przyszłości Polski? Oto pełny program działań i inicjatyw, który został przygotowany z myślą o każdym z nas. Dowiedz się więcej o naszym zobowiązaniu do tworzenia lepszego jutra. Kliknij poniżej, aby zagłębić się w kompleksową wizję, którą wspólnie chcemy realizować.

Program

Zdrowie

Nowoczesne placówki medyczne

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, aby zapewnić dostęp do najnowszych technologii i standardów opieki. Priorytetem jest modernizacja szpitali oraz klinik specjalistycznych.

Zapobieganie zamiast leczenia

Akcent na edukację zdrowotną, promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządami w zakresie kampanii zdrowotnych.

Wsparcie dla seniorów

Rozwój programów opieki domowej, wsparcie dla domów spokojnej starości oraz inicjatyw, które umożliwiają seniorom aktywne i pełne godności życie.

Zintegrowana opieka społeczna

Ułatwienie dostępu do wsparcia społecznego, łączenie różnych form pomocy, tak aby osoby potrzebujące otrzymywały kompleksową pomoc w jednym miejscu.

Inwestycje w personel medyczny

Programy szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek, podnoszenie kwalifikacji, a także kampanie promujące zawody medyczne wśród młodych ludzi.

Program

Rodzina

Wsparcie dla młodych rodzin

Programy dotacyjne na zakup pierwszego mieszkania, ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych oraz wsparcie dla młodych rodziców w zakresie opieki nad dziećmi.

Dzieci i młodzież – nasza przyszłość

Inwestycje w edukację, rozwój programów wczesnoszkolnych oraz aktywizacja młodzieży poprzez programy sportowe, kulturalne i edukacyjne.

Opieka nad seniorami – szacunek i godność

Rozbudowa systemu opieki nad seniorami, wsparcie dla rodzin opiekujących się starszymi członkami oraz programy aktywizacji osób w wieku emerytalnym.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

Wspieranie organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw, które działają na rzecz integracji społecznej, walki z biedą i dyskryminacją.

Bezpieczeństwo rodziny

Programy prewencyjne i edukacyjne dotyczące przemocy domowej, wsparcie dla ofiar przemocy oraz inicjatywy promujące zdrowe relacje rodzinne.

Bądź na bieżąco!

Nie chcesz przegapić najnowszych informacji dotyczących moich działań i inicjatyw? Zapisz się do listy mailingowej i otrzymuj regularne aktualizacje prosto na swoją skrzynkę e-mail!